Tuesday, February 10, 2009

WANITA...mutiara yang terpelihara


Wahai saudariku, aku inginmengajakmu merenung beberapa hukum yang Ia disyariatkan untukmu demi memelihara kemuliaan jati dirimu sebagai wanita.

1. PERTAMA
Allah menghalalkan kepadamu memperhias diri dengan perhiasan dari emas dan sutera yang Ia haramkan bagi kaum lelaki, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kedua-dua perhiasan diri ini (emas dan sutera) diharamkan bagi lelaki dan dihalalkan bagi wanita". (HR. Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib). Ia halalkan semua ini untukmu demi menjaga kecantikanmu dan sifatmu yang lembut.

2. KEDUA
Sebaliknya, Allah mengharamkan segala sesuatu yang dapat menghilangkan sifat kewanitaanmu yang halus dan lembut itu baik dalam berpakaian, bertingkah dan perilaku yang menyerupai lelaki, demikian juga lelaki diharamkan menyerupai wanita dalam pakaian, gerak dan tingkah laku, kerana hal itutidak sesuai denagn jiwa dan tabiatnya. Rasulullah bersabda: "Allah melakanati lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian lelaki". (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah ra.)

3. KETIGA
Allah melindungi kelemahanmu dan menempatkanmu selalu dalam naungan lelaki, Ia tidak menghendaki kamu mencari penghidupan untuk memenuhi keperluanmu atau keperluan orang lain, tetapi kaum lelakilah yang diwajibkan memenuhi semua keperluan hidupmu, kerana Ia tidak mahu engkau susah dalam kehidupan demi sesuap nasi agar engkau tidak terhina. Jika engkau seorang gadis, ayah dan saudara lelakilah yang memenuhi keperluanmu, jika engkau seorang ibu, anak lelaki yang dituntut menjamin keperluan hidupmu dan jika engkau seorang isteri, suami yang harus bertanggungjawab atas semua keperluanmu, lalu jika tidak ada seorang antara mereka yang menjamin keperluan hidupmu maka Allah mewajibkan kepada pemerintah memenuhi semua hajat hidupmu yang asasi.

4. KEEMPAT
Allah memerintahkan kepadamu menjaga pandanganmu terhadap kaum Adam agar syaitan tidak menjerumuskanmu ke dalam lembah yang hina. Allah berfirman: "Katakanlah kepada wanita yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangan mereka..."(QS.24:31)

5. KELIMA
Allah memerintahkan kepadamu menjaga tubuhmu daripada tangan-tangan jahil dan penghinaan mata-mata jahat dengan membalutnya menggunakan pakaian mulia kecuali muka dan telapak tanganmu. Allah berfirman: "...dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dada mereka..." (QS.24:31)

6. KEENAM
Allah memerintahkan kepadamu tidak menampakkan perhiasanmu yang tersembunyi seperti rambut, leher, betis dan lengan tanganmu kecuali kepada suamimu, dan orang-orang yang termasuk mahram bagimu. Allah berfirman yang ertinya: "...dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita..." (QS.24:31)

7. KETUJUH
Allah memerintahkan kepadamu berjalan dengan santai dan berbicara dengan nada rendah sehingga engkau nampak berwibawa dan terhormat. Allah berfirman: "...Dan janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.." (QS.24:31) "...Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalamhatinya..." (QS.33:32)

8. KELAPAN
Allah memerintahkan kpadamu menghindari segala sesuatu yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepada dirimu dan tergoda dengan penampilanmu dengan mengikuti perilaku kaum jahiliyah pertama atau kaum jahiliyah abad ini. Rasulullah bersabda: "Wanita yang memakai wangian lalu keluar dari rumahnya agar orang-orang mencium aromanya adalah penzina." (HR. Abu Daud)

9. KESEMBILAN
Allah melarangmu berdua-duaan dengan lelaki selain suami dan mahrammu agar syaitan tidak menjatuhkanmu ke jurang kehinaan. Rasulullah bersabda: "Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita dan janganlah pula ia pergi kecuali didampingi mahramnya." (Muttafaqun'alaih)

Saudariku, jika engkau renunkan semua perintah Allah ini dengan hati nurani yang jernih dan jujur, maka engkau akan mendapati bahawa Allah telah meletakkan dirimu bagai intan mutiara yang tersimpan ditempat terjaga dan tidak boleh dijamah oleh tangan orang yang dihatinya ada penyakit, engkau adalah makhluk mulia dan tehormat dalam Islam.

No comments: